Prof. Dr. Niyazi KURNAZ


Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yaşam boyu eğitim için mekandan ve zamandan bağımsız olarak, bireylerin bilgiye erişimi, yeni bilgi üretimi için paylaşımı ve bireyler arası etkileşimi şarttır.

Paylaşmak, bir insanın sahip olduğu herhangi bir şeyi bir başkasına ya da başkalarına bilerek ve isteyerek vermesidir. Bilgi ve sevgi paylaşıldıkça azalmamakta, aksine çoğalmaktadır. Paylaşmak, başkalarına duyulan ilginin ve güvenin bir ifadesidir. Birbirine ilgi duyan ve güvenen insanlar güçlü topluluklar ve toplumlar oluştururlar.

"İnsanlara Balık Vermektense Balık Tutmayı Öğretmek Daha Yararlıdır." (Çin Atasözü) sözünden hareketle bilgi kaynaklarına ulaşmak için gereken yolları gösterebilmek amacımızdır.

Hakkında

Hakkında


Hakkında Hazırlanıyor.

İletişim


Adres: Dumlupınar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi, 43266 Kütahya, Türkiye

Tel (İş): +90 (274) 265 20 31

E-Mail: [email protected]